miercuri, 23 septembrie 2009

Acte necesare pentru casatoria dintre un cetatean roman si unul strain

Cetateanul roman trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

- certificatul de nastere, original si copie xerox
- carte/buletin de identitate valabil (original şi copie xerox).
- certificat medical prenupţial eliberat de medicul de familie/policlinica nr.1 , cu menţiunea expresă « se poate căsători » ; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile,urmînd a fi depuse în max. 2 zile de la data obţinerii.
- carte/buletin de identitate valabil a două persoane , în calitate de martori ,majori, cetăţeni români, indiferent de sex şi grad de rudenie(original si copie xerox) ;
- dupa caz, acte din care sa rezulte desfacerea casatoriilor anterioare. Acestea pot fi:
certificatul de deces al soţului/soţiei însoţit de copie după certificatul de căsătorie ;
- sentinţa/sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile.

Cetateanul strain trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

1. certificat medical prenuptial eliberat de un medic din Romania, pe care trebuie sa fie scris « Se poate casatori »
2. paşaport (original şi copie) sau act de identitate, original şi copie (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.)
3. Certificat de naştere original (după caz :apostilat cu Apostila Convenţiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de tara ;vezi afişul « informaţii cu privire la apostilare ») ;
4. Copie dupa certificatul de nastere
5. Certificatul de nastere tradus şi legalizat de un birou notarial de pe teritoriul României
- Cetăţenii din Liban se vor adresa doar la ambasada Libanului din Bucureşti în vederea traducerii certificatului de naştere ;
6. Dovadă eliberată/autentificată de misiunile diplomatice /oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, existand urmatoarele exceptii :
6.1. Cetăţenii din Republica Moldova vor prezenta un certificat de stare civilă eliberat de Ministerul Justiţiei din Chişinău ;
6.2.Cetăţenii din Israel vor prezenta un extras de înregistrare de stare civilă eliberat de Ministerul de Interne/un extras din evidenţele populaţiei eliberat de Ministerul de Interne(acestea trebuie sa fie apostilate cu Apostila Convenţiei de la Haga) ;
6.3 Cetăţenii din Regatul Arabiei Saudite se vor adresa mai întîi forurilor de resort din Regat pentru aprobarea căsătoriei. În cazul obţinerii aprobării, aceasta se transmite Ambasadei Regatului din România, ambasada eliberînd o dovadă privind aprobarea căsătoriei ;
6.4 Cetăţenii din Elveţia vor prezenta un « Certificat de capacitate matrimonială », document care trebuie să poarte Apostila Convenţiei de la Haga ;
7. Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria răspundere dată la un birou notarial din România privind domiciliul din tara de origine;
8. declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională ;
9 . după caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces, apostilate sau supralegalizate in functie de tara (vezi afişul cu privire la Apostila Convenţiei de la Haga)
In cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat. În cazul în care cetăţenul străin cunoaşte limba română, va da o declaraţie în acest sens la un notar public.

La depunerea actelor este obligatorie prezenta ambilor soti
Actele se depun cu 10-14 zile calendaristice înainte de oficierea căsătoriei
(în calcularea acestui termen se includ şi zilele de sîmbătă şi duminică).

Atentie
Numele ce-l vor purta soţii după căsătorie poate fi :
Numele de familie al soţului/ sotiei ;
Numele lor reunite ;
Fiecare îşi poate păstra numele de familie.

Niciun comentariu: